top of page

โปรโมชั่น "วันทำบุญ"

ให้คำปรึกษา และ รับจัดงานทำบุญทุกรูปแบบ ครบวงจร ครบเครื่องเรื่องงานทำบุญ โดยทีมงานมืออาชีพ  อนุรักษ์ไว้  ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ถูกต้อง และ สมบูรณ์แบบที่สุด มีอุปกรณ์พร้อมเครื่องใช้ภายในพิธี สะอาด สวยงาม อย่างครบครัน

เราบริการรับจัดงานบุญ งานทำบุญเลี้ยงพระ จัดงานทำบุญ เลี้ยงพระเช้า เลี้ยงพระเพล ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  งานทำบุญบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล จัดอาหารถวายพระ ทั้งใน และ นอกสถานที่ ทำบุญบริษัท ทำบุญวันเกิด ทำบุญเปิดบริษัทห้างร้าน ทำบุญคอนโด ทำบุญหมู่บ้าน ทำบุญประจำปี อาหารงานเลี้ยงสัมนา และทำบุญในโอกาสต่างๆ ...!!!

แพ็คเกจ B

แพคเกจเริ่มต้น 19,999.-

ราคาอาหารบุฟเฟต์รวมแพคเกจพิธีสงฆ์ ราคาท่านละ 280 บาท

 • อุปกรณ์พิธีสงฆ์ ครบชุด

 • อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป

 • อนุศาสนาจารย์ คนทำพิธี

 • ทีมงาน ดูแลพิธีสงฆ์

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม 

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. อนุศาสนาจารย์ พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด

7. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

9. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 

10. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์

11. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์

12. เจ้าหน้าที่ 1 ท่านสำหรับดูแลน้ำร้อนน้ำชาพระ

หมายเหตุ

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

แพ็คเกจสำหรับแขก 10 ที่

แพคเกจเริ่มต้น 19,999.-

ราคาอาหารบุฟเฟต์รวมแพคเกจพิธีสงฆ์ ราคาท่านละ 280 บาท

 • อุปกรณ์พิธีสงฆ์ ครบชุด

 • อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป

 • อาหารบุฟเฟต์ สำหรับ 10 ที่ รวมอาหารทั้งหมด สำหรับ 20 ที่

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม 

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. อนุศาสนาจารย์ พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด

7. ชุดภาชนะและภัตตาหารเป็นขันโตก สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9. ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10. อาหารบุฟเฟต์ 5 รายการ,ขนมหวาน 1 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล,น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ 

11. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 

12. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

แพ็คเกจสำหรับแขก 20 ที่

แพคเกจเริ่มต้น 19,999.-

ราคาอาหารบุฟเฟต์รวมแพคเกจพิธีสงฆ์ ราคาท่านละ 280 บาท

 • อุปกรณ์พิธีสงฆ์ ครบชุด

 • อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป

 • อาหารบุฟเฟต์ สำหรับ 20 ที่ รวมอาหารทั้งหมด สำหรับ 30 ที่

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม 

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. อนุศาสนาจารย์ พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด

7. ชุดภาชนะและภัตตาหารเป็นขันโตก สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9. ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10. อาหารบุฟเฟต์ 6 รายการ,ขนมหวาน 1 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล,น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ 

11. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 

12. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

แพ็คเกจสำหรับแขก 30 ที่

แพคเกจเริ่มต้น 19,999.-

ราคาอาหารบุฟเฟต์รวมแพคเกจพิธีสงฆ์ ราคาท่านละ 280 บาท

 • อุปกรณ์พิธีสงฆ์ ครบชุด

 • อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป

 • อาหารบุฟเฟต์ สำหรับ 30 ที่ รวมอาหารทั้งหมด สำหรับ 40 ที่

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม 

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. อนุศาสนาจารย์ พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด

7. ชุดภาชนะและภัตตาหารเป็นขันโตก สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9. ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10. อาหารบุฟเฟต์ 6 รายการ,ขนมหวาน 1 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล,น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ 

11. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 

12. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

แพ็คเกจสำหรับแขก 40 ที่

แพคเกจเริ่มต้น 19,999.-

ราคาอาหารบุฟเฟต์รวมแพคเกจพิธีสงฆ์ ราคาท่านละ 280 บาท

 • อุปกรณ์พิธีสงฆ์ ครบชุด

 • อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป

 • อาหารบุฟเฟต์ สำหรับ 40 ที่ รวมอาหารทั้งหมด สำหรับ 50 ที่

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม 

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. อนุศาสนาจารย์ พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด

7. ชุดภาชนะและภัตตาหารเป็นขันโตก สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9. ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10. อาหารบุฟเฟต์ 6 รายการ,ขนมหวาน 1 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล,น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ 

11. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 

12. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

แพ็คเกจสำหรับแขก 50 ที่

แพคเกจเริ่มต้น 19,999.-

ราคาอาหารบุฟเฟต์รวมแพคเกจพิธีสงฆ์ ราคาท่านละ 280 บาท

 • อุปกรณ์พิธีสงฆ์ ครบชุด

 • อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป

 • อาหารบุฟเฟต์ สำหรับ 50 ที่ รวมอาหารทั้งหมด สำหรับ 60 ที่

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม 

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. อนุศาสนาจารย์ พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด

7. ชุดภาชนะและภัตตาหารเป็นขันโตก สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9. ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10. อาหารบุฟเฟต์ 7 รายการ,ขนมหวาน 1 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล,น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ 

11. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 

12. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

แพ็คเกจสำหรับแขก 60 ที่

แพคเกจเริ่มต้น 19,999.-

ราคาอาหารบุฟเฟต์รวมแพคเกจพิธีสงฆ์ ราคาท่านละ 280 บาท

 • อุปกรณ์พิธีสงฆ์ ครบชุด

 • อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป

 • อาหารบุฟเฟต์ สำหรับ 60 ที่ รวมอาหารทั้งหมด สำหรับ 70 ที่

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม 

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. อนุศาสนาจารย์ พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด

7. ชุดภาชนะและภัตตาหารเป็นขันโตก สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9. ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10. อาหารบุฟเฟต์ 7 รายการ,ขนมหวาน 1 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล,น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ 

11. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 

12. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

แพ็คเกจสำหรับแขก 70 ที่

แพคเกจเริ่มต้น 19,999.-

ราคาอาหารบุฟเฟต์รวมแพคเกจพิธีสงฆ์ ราคาท่านละ 280 บาท

 • อุปกรณ์พิธีสงฆ์ ครบชุด

 • อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป

 • อาหารบุฟเฟต์ สำหรับ 70 ที่ รวมอาหารทั้งหมด สำหรับ 80 ที่

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม 

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. อนุศาสนาจารย์ พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด

7. ชุดภาชนะและภัตตาหารเป็นขันโตก สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9. ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10. อาหารบุฟเฟต์ 7 รายการ,ขนมหวาน 1 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล,น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ 

11. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 

12. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

แพ็คเกจสำหรับแขก 80 ที่

แพคเกจเริ่มต้น 19,999.-

ราคาอาหารบุฟเฟต์รวมแพคเกจพิธีสงฆ์ ราคาท่านละ 280 บาท

 • อุปกรณ์พิธีสงฆ์ ครบชุด

 • อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป

 • อาหารบุฟเฟต์ สำหรับ 80 ที่ รวมอาหารทั้งหมด สำหรับ 90 ที่

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม 

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. อนุศาสนาจารย์ พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด

7. ชุดภาชนะและภัตตาหารเป็นขันโตก สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9. ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10. อาหารบุฟเฟต์ 7 รายการ,ขนมหวาน 1 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล,น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ 

11. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 

12. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

แพ็คเกจสำหรับแขก 90 ที่

แพคเกจเริ่มต้น 19,999.-

ราคาอาหารบุฟเฟต์รวมแพคเกจพิธีสงฆ์ ราคาท่านละ 280 บาท

 • อุปกรณ์พิธีสงฆ์ ครบชุด

 • อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป

 • อาหารบุฟเฟต์ สำหรับ 90 ที่ รวมอาหารทั้งหมด สำหรับ 100 ที่

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม 

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. อนุศาสนาจารย์ พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด

7. ชุดภาชนะและภัตตาหารเป็นขันโตก สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9. ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10. อาหารบุฟเฟต์ 7 รายการ,ขนมหวาน 1 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล,น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ 

11. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 

12. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

แพ็คเกจสำหรับแขก 100 ที่

แพคเกจเริ่มต้น 19,999.-

ราคาอาหารบุฟเฟต์รวมแพคเกจพิธีสงฆ์ ราคาท่านละ 280 บาท

 • อุปกรณ์พิธีสงฆ์ ครบชุด

 • อาหารสำหรับพระสงฆ์ 9 รูป

 • อาหารบุฟเฟต์ สำหรับ 100 ที่ รวมอาหารทั้งหมด สำหรับ 110 ที่

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม 

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน

3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว

4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน

5. อนุศาสนาจารย์ พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ

6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด

7. ชุดภาชนะและภัตตาหารเป็นขันโตก สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

8. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

9. ดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง

10. อาหารบุฟเฟต์ 7 รายการ,ขนมหวาน 1 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล,น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ 

11. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 

12. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร

13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ

* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

bottom of page