top of page

ผลงานของ

ให้คำปรึกษา และ รับจัดงานทำบุญทุกรูปแบบ ครบวงจร ครบเครื่องเรื่องงานทำบุญ โดยทีมงานมืออาชีพ  อนุรักษ์ไว้  ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ถูกต้อง และ สมบูรณ์แบบที่สุด มีอุปกรณ์พร้อมเครื่องใช้ภายในพิธี สะอาด สวยงาม อย่างครบครัน

เราบริการรับจัดงานบุญ งานทำบุญเลี้ยงพระ จัดงานทำบุญ เลี้ยงพระเช้า เลี้ยงพระเพล ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  งานทำบุญบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล จัดอาหารถวายพระ ทั้งใน และ นอกสถานที่ ทำบุญบริษัท ทำบุญวันเกิด ทำบุญเปิดบริษัทห้างร้าน ทำบุญคอนโด ทำบุญหมู่บ้าน ทำบุญประจำปี อาหารงานเลี้ยงสัมนา และทำบุญในโอกาสต่างๆ ...!!!