top of page

Past Events

ขั้นตอนการจัดงานทำบุญ (ทำบุญบริษัท)


การทำบุญบริษัทเราทำเพื่อความเป็นสิริมงคล และเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ ส่วนมากนิยมทำกันทุกปี เป็นการสร้างขวัญ สร้างความสุขและกำลังใจให้กับพนักงาน ในการทำงาน ที่สำคัญยังเป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัย และอุทิศบุญกุศลที่ทำให้กับเทพเทวดาที่รักษาสถานที่ และเกื้อหนุนให้กิจการที่ทำมีความก้าวหน้าและผลกำไรให้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำบุญบริษัท มีอะไรสำคัญบ้าง

1.การเลือกวันและนิมนต์พระ เพื่อเตรียมการทำบุญ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ ๕ รูป ๗ รูป ๙ รูป แต่ส่วนมากนิยมนิมนต์ ๙ รูป

2.สิ่งของที่ใช้ในการทำบุญ โต๊ะหมู่บูชา พระประธาน แจกันดอกไม้ กระถางธูป เชิง เทียนพร้อมเทียน ขันน้ำมนต์ เครื่องไทยธรรม อาสนะ เครื่องรับรองพระ กระโถน

3.ขั้นปฏิบัติการ โดยเจ้าภาพเป็นผู้ดำเนินการเกือบทั้งหมด

- เจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกร อาราธนาศีล, พระสงฆ์ให้ศีล

- พิธีกรอาราธนาปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อคณะพระภิกษุสงฆ์เริ่มเจริญพระพุทธมนต์ให้งดการพูดคุย และควรปิดโทรศัพท์มือถือ ไม่ควรมีเสียงใดๆรบกวนสมาธิพระ งดลุกจากที่นั่งหรือเดินไปเดินมา ให้ประนมมือหลับตาทำจิตใจให้สงบ สำรวมกายวาจาใจเพื่อรับความมงคลจากพระพุทธมนต์

- เจ้าภาพหรือผู้แทนถวายภัตตาหารเช้า หรือเพลตามโอกาสที่จัดทำ (ก่อนการการถวายภัตตาหารพระ ควรเตรียมข้าวอาหารหวานคาวและน้ำดื่ม จัดเป็นสำรับขนาดเดียวกับพระสงฆ์ฉัน วางไว้ด้านหน้าโต๊ะหมู่ให้เรียบร้อย)

- เจ้าภาพหรือผู้แทนถวายเครื่องไทยธรรม

- พระสงฆ์อนุโมทนา

- เจ้าภาพกรวดน้ำและรับพร

- นิมนต์พระสงฆ์รูปเป็นประธาน ฯ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เจิมประตูหรือห้องต่างๆตามความประสงค์ของเจ้าภาพ เมื่อท่านเจิมแล้วไม่ควรลบออก

4.นำส่งคณะพระภิกษุสงฆ์เมื่อเสร็จพิธีแล้วไปยังรถ

ทำแค่ปีละ 1 ครั้ง ก็สามารถสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเจ้าของกิจการ พนักงาน และสถานที่นั้นๆให้อยู่เย็นเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง

***สำหรับท่านที่ไม่มีความรู้อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการลำดับการจัดงานพิธีการต่าง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น ทางเราจึงแนะนำให้เพิ่งหรือใช้บริการบริษัทที่รับจัดงานทำบุญจะสะดวกกง่า และเลือกว่าควรจะจ้างบริษัทจัดงานบุญที่ไหนมารับงานดีนั้น คุณควรหาประวัติ หรือสอบถามจากเพื่อนว่าเคยใช้บริการหรือไม่ หรือดูจากบริษัทที่เปิดมาได้นานสักพักใหญ่เพราะหากไม่ดีจริงเขาคงไม่สามารถประกอบธุรกิจนี้ได้นาน ควรจะมีการวางมัดจำไว้เพื่อเป็นการยืนยัน และบริษัทที่ดีจะขอเข้ามาดูสถานที่ก่อน1วัน

Comments


Recent Posts
bottom of page