top of page

Past Events

ขอพรองค์พระพรหมต้องทำไง


พระพรหมเป็นเทพผู้สร้างและกำหนดความเป็นไปของทุกสิ่ง ผู้ที่บูชาพระพรหมและประพฤติดี กระทำแต่ความดี จะได้รับการบันดาลพรให้สมหวังตามที่หวังไว้ พระพรหมทรงมีพระพักตร์สี่หน้า ในทางพุทธ อาจหมายถึงพรหมวิหารสี่ เมื่อตั้งมั่นและยึดถือปฏิบัติก็ย่อมได้รับแต่สิ่งดีๆ และเป็นเทพองค์ใหญ่ ดังนั้น จึงมักมีการบูชาพระพรหมในสถานที่เปิด เพื่อให้มีคนมาเคารพกราบไหว้บูชาท่านให้มาก หน่วยงานราชการและองค์กร หรือบริษัทที่มีพนักงานหรือบุคลากรจำนวนมาก จึงเหมาะที่จะมีการจัดสร้างและตั้งศาลบูชาพระพรหม และมักตั้งในตำแหน่งที่ผู้คนเดินผ่านไป ผ่านมา ยิ่งมีผู้มาเคารพกราบไหว้บูชายิ่งมากก็ยิ่งดี ดังนั้น การตั้งศาลบูชาพระพรหม จึงไม่ควรบูชาในบ้าน โดยเฉพาะถ้าบ้านนั้นมีคนอยู่น้อยยิ่งไม่เหมาะสม อาจเป็นการทอนบารมีท่านได้ ในบ้านควรตั้งเพียงศาลเจ้าที่ และศาลพระภูมิก็พอ

วิธีการบูชาสักการะและขอพรองค์พระพรหม

1.องค์พระพรหมท่านมี 4 พักตร์ 4 ทิศ เพราะฉะนั้นการบูชาก็ควรบูชาให้ครบทั้ง 4 พักตร์ 4 ทิศ

2.เริ่มจาก พักตร์แรกและ เวียนขวามือของเรา ซ้ายมือของท่านจนไปถึงหน้าสุดท้าย สรุปคือเวลาเราไปกราบพระพรหม จะไปรับ พร และพลัง ต้อง วน ซ้าย (เอาไหล่ซ้าย เข้า ศูนย์กลาง) (แต่เมื่อ เราจะไปแก้บน ต้อง วนขวา (เอาไหล่ขวาเข้าศูนย์กลาง) เพราะเป้นการจ่ายคืน)

3.จำนวนธูป เทียน

3.1 เริ่มไหว้ที่ด้านหน้า ด้วยธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด 3.2 แล้วเดินไปทางขวามือ ไปที่ทิศที่สอง ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด 3.3 เดินไปทางขวามือ มาทิศที่สาม ใช้ธูป 39 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด 3.4 เดินไปทางขวามือ มาทิศที่สี่ ทิศสุดท้าย ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด

4.เครื่องบูชา เครื่องสังเวยต่างๆ

4.1 ดอกไม้ กลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกมะลิ ดาวเรือง ดอกบัว ดอกโมก กำยานและธูป ใช้จุดได้ทุกกลิ่น 4.2 อาหารที่ถวาย ควรเป็นขนมหวาน รสอ่อน ไม่ปรุงรสมากเกิน ไม่เค็มจัด ไม่ผสมสี เน้นธรรมชาติให้มากที่สุด 4.3 ผลไม้ ถวายได้ทุกชนิด แนะนำมะพร้าว สาลี่ ชมพู่ กล้วย 4.4 สามารถถวาย ธัญพืช เช่น ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวหุง เมล็ดถั่วต่างๆ งาขาว งาดำ ลูกเดือย เผือก มัน สมุนไพร เมล็ดพริกไทย ผักชี ใบกระเพรา พืชผักสดต่างๆ (ของทุกอย่างจะสุกหรือไม่สุกก็ได้ เช่น ผักสดก็ถวายได้ ผักต้มสุกก็ถวายได้) ห้ามถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด

5.เรื่องที่ขอแตกต่างในแต่ละหน้า (ทิศ) ถ้าท่านต้องการหรือประสงค์ในสิ่งใด อาจเลือกไปไหว้บูชา ในแต่ละตำแหน่งก็ได้ค่ะ

5.1 ทิศเหนือ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง อาชีพ หน้าที่การงาน การสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สอบเข้าได้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต 5.2 ทิศใต้ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง เกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ รวมถึงหนี้สินจากการนี้ และ เงินหรือหนี้สิน ที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืน 5.3 ทิศตะวันตก บูชาเพื่อขอพรเรื่อง เรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต 5.4 ทิศตะวันออก บูชาเพื่อขอพรเรื่อง เรื่องโชคลาภ สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญ การเสี่ยงโชค การขอกู้ยืมเงิน ขอออเดอร์สินค้า เรื่องของบุตร ใครยังไม่มีบุตรให้มาขอได้

สรุปแบบง่าย : ไม่ต้องจำมากในการการบูชาพระพรหม คือ - ไหว้ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ก็ไม่ผิดค่ะ - ของถวายให้ตามที่สะดวกครับ อย่าต้องถึงขนาดต้องลำบากในการเตรียม - ถ้าจำหน้าไม่ได้ว่าต้องขอเรื่องอะไร ก็ให้ขอในสิ่งที่ต้ิงการ ทั้ง 4 หน้าเลยก็ไม่ผิดค่ะ - การบูชาเฉพาะหน้าเดียว เราจะได้พรเพียงเรื่องเดียวนะครับ

แต่ว่าจริงแล้วถ้าเกิดมีการทำพิธีบวงสรวงหรือมากว่าการไหว้ขอพรธรรมดา เสนอแนะให้ใช้บริษัทรับจัดงานบุญ ไม่ว่าจะ ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัท หรือแม้กระทั้งการบรวงสรวงงานต่างๆ บริษัทรับจัดงานทำบุญ ที่ดีจะช่วยให้ท่านสบาย พร้อมพิธีการที่ถูกต้อง

คำเตือนเรื่องเดียว คือ การบนบานหรือสัญญาว่าจะทำอะไรถ้าสำเร็จ จงห้ามลืมนะคะ ให้กลับมาทำตามสิ่งที่บนบาน ดังนั้นควรบนบานในสิ่งที่ไม่เกินตัวนะครับ

ขอให้ทุกคนสำเร็จและร่ำรวยในสิ่งที่ต้องการทุกคนนะคะ

ความคิดเห็น


Recent Posts
bottom of page